ICT NN IOT NN |B2B NN | CB NN | DC NN | RC NN |  CW NN | EW NN |SM NN | ITSEC NN | NETGURU NN KANKRY 256x256 facebook cube 256x256 linkedin cube 256x256 twitter cube 256x256 youtube cube

AVERIA LTD. členem NSM CLUSTERU

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

averiaKlastr má 21členů včetně Masarykovy univerzity v Brně a do budoucna je otevřený vstupu dalších členů. Byl založen na regionální úrovni (většina současných členů se nachází v Jihomoravském kraji), ale jeho ambicí je stát se nadregionálním uskupením s působností na území České republiky.

Co MSM Cluster může nabídnout?

•             audit provozu sítě – poznejte stav zabezpečení Vaší sítě;

•             celkový audit optické sítě měřícím přístrojem EXFO FTB, který je vhodný pro měření kratších a středně dlouhých optických tras. Jedná se o unikátní typ analyzátoru pro kombinované měření chromatických a polarizačně-vidových disperzí, který spolehlivě vyhodnotí schopnosti vlákna přenášet datové toky 10, 40, 100 Gbit/s. Výsledky auditu lze zpracovat do úrovně odborného posudku autorizovaným pracovníkem;

•             komplexní projekční činnost;

•             výstavbu a servis operátorských sítí;

•             výstavbu optických sítí;

•             komplexní inženýrskou činnost;

•             datové služby koncovým zákazníkům;

•             poradenství v oblasti monitoringu bezpečnosti počítačových sítí;

•             koncept bezpečné sítě;

•             zásady bezpečnosti počítačových sítí;

•             trendy v bezpečnosti počítačových sítí;

•             zákonné normy, pravidla v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;

•             komplexní dohledování zákaznických sítí a provozů a jejich správa;

•             komplexní vývoj a dodávky dohledových center pro monitorování provozů a správy IT;

•             vývoj a dodávka dílčích zakázkových řešení v oblasti bezpečnosti IT a komunikací;

•             dodávku komponent pro zajištění bezpečnosti IT a komunikací;

•             analytické služby a poradenskou činnost;

•             konzultace a školení uživatelů i správců dohledových center;

•             odborné texty;

•             možnost podílet se s námi na studiích bezpečnosti počítačových sítí českých firem (vyplnění dotazníku na našich webových stránkách);

•             jarní on-line školu bezpečnosti počítačových sítí (připravuje se);

•             web-semináře: Myslíte si, že víte, co se děje ve vaší síti? (připravuje se).


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení